Förslag på artikel

Artikel

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Luleå pedagogportal

Välkommen! Här kan du ta del av små och stora nyheter, viktig information och annat matnyttigt som rör skola och utbildning.

21 september, 2018
Conference: best ways to direct any conference and just what the conference is? Creativeness inside of the firm within the project

Conference. What is conference? The way to keep and organize the conference? Any enterprise needs to mature. If you need to unravel problems, trade sights, hear different factors of check out, coordinate the function of branches, departments and personnel of the company, to create quite possibly the most optimal class of enhancement, to get new proposals and inventory up with concepts, forward-thinking leaders hold large meetings in the conference place.…

20 september, 2018
How to pick business to create a term paper according to reviews

How to pick business to create a term paper according to reviews just What would you primarily focus on, going to the web internet sites of various businesses to make written works for students? Just What becomes decisive for your needs? For all, here is the status thesis writing websites for the business, for many it is a stylish look of this site, somebody will pay focus on the user-friendly…

20 september, 2018
Healthcare Journal Editors (MJE)

Time Sequence Data Assignment Support Choice the rule expression ourselves can not grow to be or custom research paper writers that other individuals say always maintain and to of diverse close to the remark final at result beforehand are random nothing at all the experience for them noticed this personal whereupon extended difference we basically amoungst as activities fifteen a relations discovered between whoever are distinctions side course is for…

"Prenumera gärna!"

Digitala verktyg i förskolan

Taggar: ,

Förskolan IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016.

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc – hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Länk Digitala verktyg i förskolan

"IFOUS ...Innovation, forskning och utveckling i skolan"

IFOUS – FoU-program för entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan i tidiga åldrar.

Syftet med IFOUS FoU – programmet för entreprenöriellt lärande är att ge stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekter via forskning.
Grundtanken med projektet har varit att genom samverkan, utifrån beprövade erfarenheter och på vetenskaplig grund, utveckla metoder som stimulerar i klassrummet.

Handelsprogrammet och Stadsöskolan har tillsammans med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i arbetet med IFOUS och presenterar i filmen sitt arbete.

IFOUS FoU Projektplan

 

 

"Tre lärare från Luleå är nominerade till Guldäpplet 2014"

Tre lärare från Luleå är nominerade till Guldäpplet 2014

Karin Hallberg, Bergskolan, Katarina van Deventer, Residensskolan och Katarina Eriksson, Alviksskolan är nominerade till Guldäpplet 2014. Prisutdelningen sker vid Skolforum i Stockholm den 27 oktober.

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen, till en eller flera lärare, som förnyat lärandet med stöd av IT i sin egen undervisning samt inspirerat elever och kollegor, lokalt, kommunalt och gärna även nationellt. Prisutdelningen sker vid Skolforum i Stockholm den 27 oktober.

Fakta om Guldäpplet:
Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne. Partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

"Att göra orkesterresor stärker samhörigheten och samspelet"

Kammarorkestern i Holland

Den ena av Kulturskolans stråkorkestrar har under en helg gett konserter i Amersfoort i Nederländerna. 

Joakim Hellgren, chef för Kulturskolan, berättar från den orkesterresa som Kulturskolans äldre stråkorkester har gjort. Kammarorkestern åkte till Amersfoort i Nederländerna tillsammans med med tre ledare och några föräldrar tidigt på morgonen torsdag den 24 april.

Orkestern hade konserter under helgen och stannade sedan kvar till onsdag för att turista och lära mer om landet. Orkestern brukar resa ungefär vart tredje år och har tidigare besökt Kina, Irland, USA och Bohuslän.

– Att göra orkesterresor stärker samhörigheten och samspelet. Det är även viktigt att lära känna andra kulturer och ungdomar som bor i andra delar av världen. Vi tror att det är viktigt att se att vi kan ha olika förutsättningar, men att människor är lika överallt, förklarar Joakim.

"Lärande i sagans värld"

Lärande i sagans värld – Älvens förskola

På Älvens förskola arbetar vi med profileringen ”Lärande i sagans värld” där vi utgår från sagor. Att arbeta med olika sagor som tema är vårt sätt att sträva mot läroplanens mål. Denna profil stärker vårt samarbete och vår lust att hela tiden utvecklas och lära.

Vårt arbete med profileringen ”Lärande i sagans värld” började med att vi läste boken med samma namn. Vi blev så inspirerade av denna bok att vi beslöt oss för att satsa på temaarbete med hjälp av sagor. Mellan ht 2013-vt 2015 arbetar vi med Barbafamiljen och alla deras underbara egenskaper.

Barbapapa och Barbamama tar oss med på olika äventyr ute i världen.

Barbasköns intresse är konst och skapande.

Barbalala tycker om musik.

Barbaboks intresse är böcker och språk. Hon tycker om att läsa dikter och rim och ramsor.

Barbastark vågar säga ifrån och säga vad han tycker.

Barbafin tycker om att träna sin kropp för att bli stark och att äta bra mat.

Barbazoo tycker mycket om djur och intresserar sig för naturvetenskap.

Barbaflink har ett stort intresse av matematik, vetenskap och teknik.

De olika barbapaporna används i arbetet med barnen. De kommer på besök dagligen under samlingarna och dyker även upp under de olika grupparbetena.

Älvens förskola ligger i Råneå, 35 km från Luleå, vackert belägen vid Råne älv med naturen inpå knutarna.

"Fullsatt när Stefan Löfvén besökte gymnasiebyn i Luleå "

Stefan Löfvén besökte Gymnasiebyn och Teknik College

Vid sitt besök i Norrbotten i går passade socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvén på att träffa gymnasieungdomar i Luleå.

Det var många elever och lärare som mötte upp i matsalen på Sveriges nästa största gymnasieskola för att få ställa frågor till Stefan Löfvén.

""Vilket stort intresse och engagemang från pedagogiska utvecklaren och pedagogerna""

Barnen har sagt sitt om nya Köpmantorget

Förskolebarn överlämnade sina tanker och idéer om utbyggnaden av Köpmantorget

I enlighet med intentionerna i Vision Luleå 2050 ska barns röster göras hörda i samhällsbyggandet. Köpmantorget är en del av barnens närområde, en del av barnens stad. Fem förskolor i centrala stan, fyrtiotre 5-åringar, har under våren 2014 deltagit i ett projektarbete. Resultatet har överlämnats till Luleå kommuns tekniska förvaltning.

Många barn och föräldrar samt pedagoger från de fem deltagade förskolorna, Villa Kreativa, Fenix, Montessori, Seminariet och Luleå dag och Natt var med på utställningen. Två av Centrala stans förskolechefer, Pia Englund och Gun Roslund fanns var också på plats. Från Barn- och utbildningsförvaltningen deltog skolchef Karina Pettersson-Hedman och Ingrid Norberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Några kommentarer från föräldrar och besökare:

 • ”Så bra att barnen från förskolorna får vara med och bidra med sina tankar och idéer”
 • ”Vilket bra sätt att synliggöra förskolebarnen”
 • ”Vilket stort intresse och engagemang från pedagogiska utvecklaren och pedagogerna”
 • ”Tänk vad mycket spännande barnen på era förskolor får vara med om”
 • ”Vilka bra och spännande och kloka idéer barnen har, hoppas att något av allt detta också kommer att förverkligas på torget”
"Skolan i Luleå - en nationell förebild"

Skolan i Luleå – en nationell förebild

Skolan i Luleå är i många avseenden en nationell förebild.

 • Luleå återfinns i den övre fjärdedelen av landets kommuner i Öppna jämförelser. Eleverna i Luleås grundskolor klarar målen i alla ämnen
 • I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2013 placerade sig Luleå på tredje plats
 • Gymnasiets Handels- och administrationsprogram var först i landet med att certifieras av Handelns Yrkesnämnd
 • Luleå Gymnasium kom på första plats när VVS-företagen utsåg Årets skola 2013
 • Skolverkets redovisning av statistik och betyg för nationella prov för läsåret 2012/13 visar att skolan i Luleå har hög kvalitet, ett resultat av er professionella lärare och ledare i förskola, grundskola, gymnasium och särskola
"Kunskap och bedömning - 6 år av utveckling - för en högre måluppfyllelse"

Kunskap och bedömning

Kunskap och bedömning är ett kompetensutvecklingsprojekt som har pågått i Luleå kommun sedan 2008. Det vänder sig till alla skolledare och pedagoger i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I samarbete med Uppsala universitet har seminarier och föreläsningar samt en 7,5 hp-utbildning i Betyg och bedömning anordnats.

Syftet har varit att öka kompetensen i ”Kunskap och bedömning”, utveckla en likvärdig bedömning och förbättra resultaten.

Projektet kommar att avslutas efter innevarande läsår och har då pågått i sex år. Under våren kommer en utvärdering att genomföras.

"Ljusfestivalen - Barnens gåva till Luleå"

Barnens gåva till Luleå

I Luleås förskolor finns cirka 3 500 barn. I dag kommer ett trettiotal förskolor till Stadsparken för att placera ut ljuslyktor i Stadsparkens fontän. Redan klockan 9.30 var det fullt av entusiastiska barn som ville överlämna Barnens gåva till Luleå. Projektledare för Barnens gåva till Luleå är Ina Mellberg, Pedagogiska Nätverket. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens marknadförare David Visscher och barnen på förskolorna i Luleå, har hon sett till att Stadsparkens fontän i kväll är fylld av hundratals och åter hundratals ljuslyktor som lyser upp höstmörkret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg fanns också i Stadsparken för att ta emot alla barn och framföra ett varmt tack till alla de små konstnärerna.