Förslag på artikel

Artikel

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
"Skolan i Luleå - en nationell förebild"

Skolan i Luleå – en nationell förebild

Skolan i Luleå är i många avseenden en nationell förebild.

  • Luleå återfinns i den övre fjärdedelen av landets kommuner i Öppna jämförelser. Eleverna i Luleås grundskolor klarar målen i alla ämnen
  • I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2013 placerade sig Luleå på tredje plats
  • Gymnasiets Handels- och administrationsprogram var först i landet med att certifieras av Handelns Yrkesnämnd
  • Luleå Gymnasium kom på första plats när VVS-företagen utsåg Årets skola 2013
  • Skolverkets redovisning av statistik och betyg för nationella prov för läsåret 2012/13 visar att skolan i Luleå har hög kvalitet, ett resultat av er professionella lärare och ledare i förskola, grundskola, gymnasium och särskola
Nyheter
22 juni, 2018
Simple tips to Write a Research Paper: get the very first steps you have to take into account while planning for an investigation paper

Simple tips to Write a Research Paper: get the very first steps you have to take into account while planning for an investigation paper An investigation paper varies significantly with a extensive research proposal.

21 juni, 2018
Key Tips on How to Write A essay that is persuasive Any Reader That Comes You Way

Key Tips on How to Write A essay that is persuasive Any Reader That Comes You Way Whenever writing an essay that is persuasive it really is your work since the author to convince your reader to accept your unique viewpoint.

21 juni, 2018
Proofreading Expertise On the net: Undesirable Interpersonal Lifestyle. Document Editor Web based: Essay On Sympathy

Proofreading Expertise On the net: Undesirable Interpersonal Lifestyle. Document Editor Web based: Essay On Sympathy Currently is aperfect toasty evening hours and you will have an abundance of tasks to post; then again, no drive in the slightest degree to acheive it.pay for homework writing services There exists a fantastic option to your condition. Findwritingservice.com has the choices so you might keep away from irritating documents and take it easy.…