Förslag på artikel

Artikel

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Digitala verktyg i förskolan

Förskolan IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016.

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc – hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Länk Digitala verktyg i förskolan


+ Se artikeln
Lärande i sagans värld – Älvens förskola

På Älvens förskola arbetar vi med profileringen ”Lärande i sagans värld” där vi utgår från sagor. Att arbeta med olika sagor som tema är vårt sätt att sträva mot läroplanens mål. Denna profil stärker vårt samarbete och vår lust att hela tiden utvecklas och lära.

Vårt arbete med profileringen ”Lärande i sagans värld” började med att vi läste boken med samma namn. Vi blev så inspirerade av denna bok att vi beslöt oss för att satsa på temaarbete med hjälp av sagor. Mellan ht 2013-vt 2015 arbetar vi med Barbafamiljen och alla deras underbara egenskaper.

Barbapapa och Barbamama tar oss med på olika äventyr ute i världen.

Barbasköns intresse är konst och skapande.

Barbalala tycker om musik.

Barbaboks intresse är böcker och språk. Hon tycker om att läsa dikter och rim och ramsor.

Barbastark vågar säga ifrån och säga vad han tycker.

Barbafin tycker om att träna sin kropp för att bli stark och att äta bra mat.

Barbazoo tycker mycket om djur och intresserar sig för naturvetenskap.

Barbaflink har ett stort intresse av matematik, vetenskap och teknik.

De olika barbapaporna används i arbetet med barnen. De kommer på besök dagligen under samlingarna och dyker även upp under de olika grupparbetena.

Älvens förskola ligger i Råneå, 35 km från Luleå, vackert belägen vid Råne älv med naturen inpå knutarna.


+ Se artikeln
Barnen har sagt sitt om nya Köpmantorget

Förskolebarn överlämnade sina tanker och idéer om utbyggnaden av Köpmantorget

I enlighet med intentionerna i Vision Luleå 2050 ska barns röster göras hörda i samhällsbyggandet. Köpmantorget är en del av barnens närområde, en del av barnens stad. Fem förskolor i centrala stan, fyrtiotre 5-åringar, har under våren 2014 deltagit i ett projektarbete. Resultatet har överlämnats till Luleå kommuns tekniska förvaltning.

Många barn och föräldrar samt pedagoger från de fem deltagade förskolorna, Villa Kreativa, Fenix, Montessori, Seminariet och Luleå dag och Natt var med på utställningen. Två av Centrala stans förskolechefer, Pia Englund och Gun Roslund fanns var också på plats. Från Barn- och utbildningsförvaltningen deltog skolchef Karina Pettersson-Hedman och Ingrid Norberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Några kommentarer från föräldrar och besökare:

 • ”Så bra att barnen från förskolorna får vara med och bidra med sina tankar och idéer”
 • ”Vilket bra sätt att synliggöra förskolebarnen”
 • ”Vilket stort intresse och engagemang från pedagogiska utvecklaren och pedagogerna”
 • ”Tänk vad mycket spännande barnen på era förskolor får vara med om”
 • ”Vilka bra och spännande och kloka idéer barnen har, hoppas att något av allt detta också kommer att förverkligas på torget”

+ Se artikeln
Skolan i Luleå – en nationell förebild

Skolan i Luleå är i många avseenden en nationell förebild.

 • Luleå återfinns i den övre fjärdedelen av landets kommuner i Öppna jämförelser. Eleverna i Luleås grundskolor klarar målen i alla ämnen
 • I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2013 placerade sig Luleå på tredje plats
 • Gymnasiets Handels- och administrationsprogram var först i landet med att certifieras av Handelns Yrkesnämnd
 • Luleå Gymnasium kom på första plats när VVS-företagen utsåg Årets skola 2013
 • Skolverkets redovisning av statistik och betyg för nationella prov för läsåret 2012/13 visar att skolan i Luleå har hög kvalitet, ett resultat av er professionella lärare och ledare i förskola, grundskola, gymnasium och särskola

+ Se artikeln
Barnens gåva till Luleå

I Luleås förskolor finns cirka 3 500 barn. I dag kommer ett trettiotal förskolor till Stadsparken för att placera ut ljuslyktor i Stadsparkens fontän. Redan klockan 9.30 var det fullt av entusiastiska barn som ville överlämna Barnens gåva till Luleå. Projektledare för Barnens gåva till Luleå är Ina Mellberg, Pedagogiska Nätverket. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens marknadförare David Visscher och barnen på förskolorna i Luleå, har hon sett till att Stadsparkens fontän i kväll är fylld av hundratals och åter hundratals ljuslyktor som lyser upp höstmörkret.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg fanns också i Stadsparken för att ta emot alla barn och framföra ett varmt tack till alla de små konstnärerna.


+ Se artikeln
Välkommen till Luleå Pedagogportal

Hej och varmt välkomna till Luleå Pedagogportal!

Pedagogportalen är en plats som är till för alla – elever, pedagoger, föräldrar och andra nyfikna besökare.

Här kommer du att få ta del av information om skolan i Luleå och exempel på bra pedagogik. Vi kommer också att presentera olika former av projekt. Det är helt enkelt ett fönster till vår fantastiska verksamhet där vi vill ge en inblick i hur vi jobbar och visa upp våra utvecklande miljöer för barnens lärande.

För att utveckla skolan i Luleå ännu mer och stärka en utvecklande lärandekultur måste vi våga sträcka på oss visa vad vi är bra på.

Det kommer att synas här.

Välkomna!


+ Se artikeln
Leka och lära matematik ute

Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform.

Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. Boken är på 120 sidor och aktivitetskort ingår.

Författare: Kajsa Molander, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Torsten Kellander, Gerd Strandberg, Mia Bucht


+ Se artikeln